Produkter med kort datum

Här har vi samlat de produkter där datumet börjar närma sig, men som fortfarande är tjänliga under längre tid än vad datummärkningen visar.

Märkningen är mest tänkt som en vägledning och många produkter håller betydligt längre än vad märkningens datum visar. Alltså innebär inte ett kort datum att produkten är otjänlig.

Datummärkningen på dessa produkter är närmare än 7 månader.